ضمانت بازگشت کالا

ضمانت بازگشت کالا

تا چه زمانی می توانم کالاهای خریداری شده را مرجوع کنم؟

آیا برای مرجوع کردن کالا باید هزینه ای پرداخت کنم؟

در چه شرایطی نمی توانم کالای خریداری شده را مرجوع کنم؟

در صورت تایید مرجوعی، وجه سفارش چگونه به من بازگردانده می شود؟